Galeria z 2015 roku

baner2CMYK-01-01[1]

3 czerwca 2016r. (piątek) godz. 9.00

 

CO TO JEST AQUATHLON?

Aquathlon to odmiana triathlonu. Zawodnicy kolejno: pływają i biegną, bądź biegną, pływają i jeszcze raz biegną (nie ma kolarstwa). W aquathlonie nie ma oficjalnie ustalonych dystansów. Przykładowym dystansem w aquathlonie może być 1 km pływania i 5 km biegu lub 2,5 km biegu, 1 km pływania i 2,5 km biegu.

CEL ZAWODÓW:

 1. Upowszechnienie aquathlonu, pływania i biegania wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Integracja osób niepełnosprawnych oraz propagowanie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Chrzanowa i okolic.
 3. Wyłonienie najlepszych zawodników ziemi chrzanowskiej.

ORGANIZATORZY:

Zespół Szkół nr 1 w Chrzanowie, UKS przy SP 8 w Chrzanowie, Kryta Pływalnia w Chrzanowie.

KIEROWNICTWO ZAWODÓW : SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW:

Dominik Godyń, Małgorzata Pieczara Anna Kowalczyk

BIURO I MIEJSCE ZAWODÓW:

Kryta Pływalnia „Cabańska Fala w Chrzanowie, boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie, ul. Pogorska 8c

KONKURENCJE:

Dystans pływacki odbędzie się na Krytej Pływalni „Cabańska Fala” w Chrzanowie ul. Mydlana 20.

Konkurencja pływacka będzie przeprowadzona seriami na czas. Start odbędzie się z wody.

Dystans biegowy odbędzie się na boisku sportowym Zespołu Szkół nr 1 w Chrzanowie przyległym do krytej pływalni. W konkurencji biegowej odbędzie się wspólny start w podziale na kategorie wiekowe.

Pomiar czasu ręczny za pomocą stoperów.

KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE:

Minimalna liczba uczestników w danej kategorii to 6 osób. W przypadku mniejszej liczby uczestników zawodnik ma prawo startu w kategorii starszej.

Grupa startowa I (podział na kategorie dziewcząt i chłopców):

 • 7 lat i młodsi – 25 m pływania i ok. 160 m biegu (pół okrążenia bieżni)
 • 8 lat – 25 m pływania i 333 m biegu (1 okrążenie bieżni)
 • 9 lat – 25 m pływania i 333 m biegu (1 okrążenie bieżni)
 • 10-11 lat – 50 m pływania i 500 m biegu (1,5 okrążenia bieżni)
 • 12-13 lat – 100 m pływania i 666 m biegu (2 okrążenia bieżni)
 • 14 lat i starsi- 100 m pływania i ok. 1000 m biegu (3 okrążenia bieżni)

Grupa startowa II: zawodnicy niepełnosprawni z orzeczeniem (bez podziału na płeć)

 • 25 m pływania (1 długość basenu) i 333 m biegu (1 okrążenie bieżni)

Grupa startowa III: sztafeta rodzinna: dziecko + osoba spokrewniona (mama, tata, dziadek, babcia, wujek, ciocia)

 • 2 x 50 m pływania (każda z osób płynie 2 długości basenu) i 2 x 333 m biegu (każda z osób biegnie 1 okrążeniu bieżni).

KLASYFIKACJA:

Miejsce w aquathlonie to suma czasów uzyskanych odpowiednio z konkurencji pływania i biegu.

 

ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), miejsce zamieszkania.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane w formie elektronicznej poprzez stronę internetową (formularz) www.aquathlon.chrzanow.pl, osobiście do organizatora (tel.: 693 661 333).
 • Nieprzekraczalny termin zgłoszeń upływa 1 czerwca 2016r. (środa). Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • O przyjęciu zawodnika decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszenia (data).
 • Potwierdzenie zgłoszenia będzie dostępne na stronie internetowej zawodów www.aquathlon.chrzanow.pl w postaci listy startowej.
 • Uczestnik otrzyma informację o odrzuceniu zgłoszenia.
 • Ze względu na ograniczone możliwości obiektu oraz bezpieczeństwo uczestników organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu ilości zawodników uczestniczących w zawodach.

OPLATY:

 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
 • Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do zawodów będą dopuszczone osoby zdrowe, po podpisaniu przez siebie lub rodzica oświadczenia o stanie zdrowia.

NAGRODY:

Dla wszystkich uczestników pamiątkowy dyplom oraz słodka lub słona niespodzianka.

Za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach wiekowych, w podziale na dziewczęta i chłopców, pamiątkowe medale oraz puchary lub nagrody rzeczowe.

W miarę pozyskiwania sponsorów ilość nagród może się zwiększyć.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu, który stanowi również Regulamin Zawodów.
 • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator i sędzia główny.
 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
 • Zawody będą filmowane oraz w czasie ich trwania będą wykonywane zdjęcia. Udział w zawodach, zarówno jako widz, jak i zawodnik, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków uczestników w celach promocyjnych w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu czasowego zawodów.
 • Wyniki po pływaniu będą wywieszone na boisku piłkarskim przy ZS 1 Chrzanów.

 

Wszelkie pytania można kierować pod nr telefonu:

693 661 333 – Dominik Godyń

 

ORIENTACYJNY PROGRAM ZAWODÓW:

Piątek – 3 czerwca 2016r.

9.00 – 9.30 Rozgrzewka w wodzie.

9.35 Otwarcie oficjalne części pływackiej.

9.45 Start – dystans pływacki w podziale na kategorie wiekowe.

11.15 Zakończenie konkurencji pływania.

12.00 Start – dystans biegowy w podziale na kategorie wiekowe.

13.30 Oficjalne wyniki i dekoracje zwycięzców.